WORKSHOPS - DISCOVER+DO

Tijdens een interactieve workshop van 1 of 2 lesuren trekt een docent naar de klas om de leerlingen voor te bereiden op het concert. De klemtoon ligt op beleven en ontdekken. En dat mag u best letterlijk nemen!

Wie zich inschrijft, ontvangt van ons in het najaar een vragenlijst waarbij we de interesses van de deelnemende klas(sen) peilen. Op basis van deze antwoorden worden de workshops modulair samengesteld.

Voor de uitwerking van bepaalde modules werd er samengewerkt met KU Leuven.