WORKSHOPS

Tijdens een interactieve workshop van 2 lesuren of 1 lesuur trekt een docent naar de klas om de leerlingen voor te bereiden op het concert. De klemtoon ligt op beleven en ontdekken. En dat mag u best letterlijk nemen!

Wie zich inschrijft, ontvangt van ons in het najaar een vragenlijst waarbij we peilen naar de interesses van de deelnemende klas(sen). Op basis van deze antwoorden worden de workshops modulair samengesteld.

Blijkt uit de vragenlijst dat uw leerlingen meer voeling hebben met techniek en wetenschap, dan zal de workshop meer de ‘wetenschappelijke’ kaart trekken. Kiest deze groep bovendien voor meer doe-gerichte activiteiten dan krijgt de ‘wetenschappelijke’ workshop weer een andere invulling dan een meer ‘informatieve’ sessie.
Een klas die bijvoorbeeld meer interesse heeft in achtergrondinfo over de componist, de muziekstukken of de tijdsgeest maakt dit duidelijk met de vragenlijst. Willen ze deze info vrij diepgaand of willen ze dit via
schrijf-, expressie- of andere doe-momenten. Ook dat komen we te weten via de vragenlijst.

Voor de uitwerking van bepaalde modules werd er samengewerkt met KU Leuven.

Voor volgend seizoen stellen we niet één muziekstuk centraal, maar kiezen we voor verschillende kortere muziekstukken die bekender in de oren klinken.